Nesze neked, empátia!

Posted on 2008. június 09. Szerző:

1


Hallgatom Tőkés Lászlót a Hír TV műsorában. Június negyedike van. Trianon évfordulója. Jó alkalom, hogy mi magyarok is szembenézzünk azzal, amit Trianon számunkra jelent. Az MR1 Kossuth Rádió esti műsorában ekkor már negyedik napja hallható Bob Dent Magyarország kívülről, belülről című könyvének hangos változata.

A könyvből Fodor Tamás és maga a szerző olvas fel. A magyar nyelvet kitűnően, bár erősen idegen akcentussal beszélő amerikai a Trianon-problémát és az azzal kapcsolatos magyar traumákat elemzi, ahogyan a cím is jelzi, egyszerre külső és belső nézőpontból is. Kifogásolja, hogy a magyar reflexiókból az egykori magyarországi nemzetiségek nézőpontja következetesen kimarad.

Erdélyről a megemlékezők jobbára mint magyar területről beszélnek, a nyilvánosság nemigen veszi tekintetbe, hogy Erdély lakosságának kétharmada az 1910-es magyar népszámlálási adatok szerint sem magyar nemzetiségű. A magyar történelmi emlékezetből szinte teljesen kihulltak a magyar hatalom kisebbségellenes intézkedéseinek, a magyar felsőbbrendűség arroganciájának emlékei.

A tévészerkesztő és a beszélgetőpartnerek azonban nem hallgatják a Kossuth Rádiót. Trianon számukra továbbra is és kizárólagosan a magyar sérelmeket, az ország erőszakos megcsonkításának traumáját jelenti.

Azzal egyikük sem vet számot, hogy ha a háborút követően a határokat valóban demokratikus alapelvek, azaz az önrendelkezési elv alapján húzzák meg, Szlovákia, Erdély, Kárpátalja, a Délvidék területeinek nagyobbik része elválik Magyarországtól. És azért válik el, mert mi magyarok képtelenek voltunk arra, hogy a nemzetiségek számára megteremtsük az együttélés számukra is elfogadható feltételeit.

A románok, a szlovákok, a szerbek a 48-as forradalom előestéjén és még évtizedeken át a Monarchia, ezen belül Magyarország határain belül gondolják el helyzetük rendezését. Csakhogy nem találnak egyetlen magyar politikust sem, aki hajlamos volna akár szóba elegyedni velük. A kiegyezést követő magyar hatalom a kérdést karhatalmi eszközökkel próbálja kezelni.

A nemzetiségi összecsapásoknak halálos áldozatai, bebörtönzöttei is vannak, a nemzetiségek nacionalistáinak igazán nem esik nehezükre, hogy meggyőzzék a világot a magyarok kisebbségellenességéről és intoleranciájáról.

A kísérletek persze így sem járhattak volna sikerrel, ha a nemzetközi politika nem lett volna érdekelt a Monarchia szétverésében. Ám a Monarchia szétverése nem jelentette volna feltétlenül Magyarország szétverését is. Ha a magyar politikában az idős Kossuth Duna-menti Konföderációra vonatkozó nézetei lettek volna már az uralkodók, egyáltalán nem bizonyos, hogy a nyugati diplomaták úgy döntöttek volna, ahogyan döntöttek, s ha a magyarországi nemzetiségek megkapják azokat a jogokat, amelyeket követelnek, egyáltalán nem bizonyos, hogy érveik azzal a súllyal eshetnek latba, ahogyan estek.

Csakhogy a magyar nyilvánosság az összeomlás pillanatáig hallani sem akart semmiféle konföderációról, s a kisebbségektől ugyanúgy megtagadta a közösségi jogokat, mint ahogyan tőlünk az utódállamok politikai elitjei ma megtagadják.

Mindebből két következtetés adódhat: egyrészt az, hogy a románok, a szlovákok, a szerbek nem rosszabbak minálunk. Az ő helyükben sajnos mi sem voltunk emberségesebbek. Tehát nem ingerültséggel, sokkal inkább empátiával kell közelednünk hozzájuk. Az ő intoleranciájukat ugyanúgy rejtett félelmek és lelkiismeret-furdalások magyarázhatják, mint egykor a mieinket.

Csakhogy most ők is ugyanolyan irracionálisan viselkednek, mint egykor mi magunk. Például a  Sepsiszentgyörgy fölött elterülő katonai gyakorlótéren a Trianon-évfordulón, március 15-én, sőt még a helyhatósági választásokat megelőző estéken is rendszeres lövészeti gyakorlatokat tartanak.

A fegyverropogás és a robbanások zaja a háziállatokat is súlyosan megviseli. Mi emberek úgy teszünk, mintha nem venénk észre. Ettől azonban a tény marad. Egy európai uniós ország, NATO-tag hadserege hadgyakorlatokkal próbálja befolyásolni önnön állampolgárainak politikai nézeteit!

Nesze neked, Európa!

http://umsz.manna.ro/velemeny/nesze_neked_empatia_2008_06_08.html