A szemétdomb védelme

Posted on 2008. augusztus 07. Szerző:

2


Tulajdonképpen rokonszenves lehetne az a „székely virtus”, amelylyel a Székelyföldről és belső Erdélyből budapesti autóbuszjáratokat működtető cégek egyesülete fellép a magyarországi Orangeways ellen. Megannyi híradást láttunk arról, hogy a francia farmerek az útelzárásoktól, a rendfenntartókkal való összecsapástól sem riadnak vissza, ha csorbulni látják érdekeiket. És fellépésük rendszerint nem eredménytelen.

Az Európai Unió elsősorban a gazdasági érdekekről szól. Akik képesek erőt felmutatni az érdekeik mögött, azok jobb eséllyel maradnak fenn a kíméletlen versenyben. Lassan az erdélyi magyar embernek is meg kell tanulnia, a kemény játéknak jött el az ideje. Nemcsak a gazdasági, hanem a közösségi célok érvényesítésében is. Ha az erdélyi magyar politikai osztály akkora elszántságot tanúsított volna a Székelyföld területi autonómiája ügyében, amekkorát az erdélyi magyar fuvarozók, biztosan előbbre tartanánk.
És akkor is az erdélyi szállítók oldalán kellene állást foglalnunk, ha a konfliktust kizárólag a kicsik és a külföldről jött nagyok harcaként látnánk. Ma már liberális megközelítésből is el szoktak elmélkedni azon, hogy jót tesz-e például egy-egy városnak, ha a kereskedelem a multinacionális cégek által működtetett peremvidéki bádogáruházakba költözik, és megszűnnek a belvárosi üzletek.

Mégis úgy tűnik, tévesen ítélünk, ha az autóbusz-társaságok csörtéjét kizárólag a fenti sémák szerint próbáljuk értelmezni. A magyarországi Orangeways ugyanis jobb minőségű szolgáltatást kínál, lényegesen olcsóbban. Azt az irányt mutatja, amerre a közúti szállítást fejleszteni kell, fejleszteni kellett volna. Ha pedig ezt vesszük alapul, az erdélyi fuvarozók a haladás irányával fordulnak szembe, amikor a cég ellen lépnek fel. És hiába is erőlködnek, nem marad érvük azok előtt, akik a hazaiak és a magyarországi versenytárs szolgáltatásait is kipróbálták.

A székely virtussal képviselt magyarellenes lázadás tehát nem más, mint a hazai szemétdomb védelme, kísérlet a közösség igénytelenségének a konzerválására. A törvényességre való erdélyi hivatkozás pedig csak a csomagolás. Kilátszanak alóla a gazdasági érdekek.

Az erdélyi szállítóknak inkább azon kellene gondolkozniuk, hogy ne a szemétdomb védelmére, hanem a közös fejlesztésre adják össze erőiket. Hogy olyan korszerű és erős szállítóvállalatot hozzanak létre, amely tőlünk nyugatabbra okoz riadtságot a fuvarozók piacán.

Gazda Árpád

http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&kat=26&&what=23443