Oda a Buddha!

Posted on 2008. augusztus 25. Szerző:

0


Mint olvasom, a Magyarok Világszövetsége VII. Világkongresszusának zárónapján a felszólalók többsége a sajtóval, pontosabban az erdélyi magyar sajtóval hadakozott, mivel a magyarországi média minden meghívás ellenére széles ívben elkerülte a világhírű megnyilvánulást.

Jómagam a kongresszus előestéjén a következő mondattal zártam kommentáromat: „Sündisznóállásokba visszahúzódott, örök-sértődékeny vezetőik önmaguk szerepét próbálják fenntartani olyan politikai megnyilvánulásokkal, amelyek elutasítanak minden magyarországi legitim politikai pártot, olyan tudományosságot megkérdőjelező homályos szövegekkel, amelyek gyakran a fajelmélet határát súrolják, olyan pótcselekvésekkel, amelyeknek legtöbbször pénzgyűjtés áll a hátterében.”

Nos, mivel a kis létszámú MVSZ-birodalom visszavág, nézzük meg néhány rövid bekezdésben, mi is áll a mondat mögött. Az MVSZ és a következetesség. 2000-ben, Helsinkiben folytatott megbeszélésein az MVSZ elnöke a finn–magyar barátságot és rokoni kapcsolatokat éltette, köszönetet mondott a finn–magyar társaságnak, amely az első számú alakítója a pozitív magyarságképnek.

2008-ban viszont szeretnék áttörni azt a hitet, hogy finnugor származékok vagyunk és felülvizsgáltatnának mindent, ami finnugor. Sőt ha hely lenne a székházban, külön szobába zárnának minden finnugor tanulmányt és annak szerzőit, akár szobor formájában is.

Az MVSZ és a mélységesen tudományos nyelvészeti célok. Az elnök szerint a magyarságtudomány elodázhatatlan paradigmaváltása felmérhető lesz a következő apróságokon: a kurdokat többé nem angol népnevük magyar olvasatával, hanem magyarul fogjuk megnevezni: kürt! Attila helyett Atillát írunk, többé nem írjuk le Buddha nevét az angol szóalak alapján, hanem a szkíta Buda nevet használjuk.

Az amerikai indiánok leggyakrabban használt jelképe azért értelmezhető, sőt olvasható el a székely rovásírás és a magyar nyelv segítségével, mert a genetikusok legújabb felismerései szerint az amerikai indiánokkal közösek az etnokulturális gyökereink, s mert az elválásunk idején (35–40 ezer éve) a magyar nyelv és a székely írás elődje már létezett.

Az MVSZ és az Európai Unió. Magyarország csatlakozásának időszakában az MVSZ mindent és mindenkit Unió-ellenességre buzdított. A most elhangzott tanulmányok egyike szerint már kontinens-stratégiai gondolattá vált a Szent Korona, mivel a Lisszaboni Szerződés bukása után a föderatív törekvéseket egy konföderatív irányzat kezdi átvenni, ez pedig teljes egészében megfelel a Szent Korona értékrendjének.

Az MVSZ és az okmányok. 2005-ben az MVSZ elnöke bejelentette, hogy kibocsátják az első honlevelet, amely egyetemes magyar személyi okmánnyá válik. „Az útlevél elereszt, a honlevél összetart.”

Az MVSZ és a demokrácia. 2007 februárjában az MVSZ sámánnal és dobpergéssel foglalt le egy még fel nem tárt gázmezőt a magyarság számára, ahonnan az elnök ígérete szerint majd ingyen földgázt kapnak a magyarok. Az út szélén, egy kisbusz tetejére szerelt alkalmi tribünről elhangzott: a demokrácia a lehető legrosszabb világrend, mivel pusztulást, éhínséget és madárinfluenzát okoz.

Az MVSZ és az egyház. 2007-ben az MVSZ elnöke beleszól az erdélyi katolikus papi áthelyezési vitákba. „Az erdélyi megyéspüspököt a püspöki hatalomnak csak egy része illeti: a hit, erkölcs, szertartás, hierarchikus szervezet és a lelki igazgatás ügye. Hatalmának másik részét az erdélyi megyés püspök csak az egyházmegyei klérussal és világi híveivel együtt gyakorolhatja. Ilyen ügy a (…) plébánosválasztás.” A plébános nincs a hierarchiában?

De helyszűke miatt hadd tegyek itt pontot. Talán így is kiderül: az MVSZ vezetői mindenkinél jobban tudnak mindent. Számukra nem létezik tudományos akadémia, országgyűlés, egyház, egyetemi oktatás, nincsenek politikai pártok, önkormányzatok, sőt még államigazgatás sincs. Az MVSZ úgy megfordult, hogy magyarságtudatából eltűntek a huszonegyedik századi magyarok – és csak az ómagyarok maradtak ott.

Persze a halott magyar a legjobb magyar. Nem gondolkodik.

Székedi Ferenc

http://umsz.manna.ro/velemeny/oda_a_buddha__2008_08_25.html