Csizma vagy bakancs?

Posted on 2010. október 19. Szerző:

1


Ha az SZNT a Jobbik-úton menetel, akkor a székely harisnyát előbb-utóbb fekete nadrágra, a csizmát pedig hasonló színű bakancsra cseréli…

A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. Így hangzik a Magyar Köztársaság jelenlegi Alkotmányának az a cikkelye, amelyet a Székely Nemzeti Tanács a következőképpen szeretne megváltoztatni: A Magyar Köztársaság felelősséget vállal a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását, a szomszédos országokban élő magyar közösségek jogainak védelme pedig, s e jogok intézményi garanciáinak megteremtése és fejlesztése államközi együttműködés tárgyát képezi.

Mivel ez a mondat nem éppen az alkotmányos szövegek egyszerű és tömör stílusát koronázza, furdalni kezdte oldalamat a kíváncsiság, hogyan is lett az SZNT-ből alkotmányjogász.

A válasz egyszerű és ott rejlik a javaslatot Budapestre röppentő levél szövegében: A Székely Nemzeti Tanács felkérést kapott, hogy javaslataival vegyen részt az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság munkájában, és ez által járuljon hozzá Magyarország új alkotmányának kidolgozásához.

A „felkérést kapott” meglehetősen általánosító szókapcsolat és leplezi a lényeget: kitől?

Nos, egy kis utánajárás után hamar kiderült: a Székely Nemzeti Tanács közvetve a Jobbiktól kapott felkérést és úgy gondolom, ezt a barátságot az erdélyi nyilvánosság előtt nem szabad sem titkolni, sem szégyellni. A Jobbik ugyanis demokratikusan megválasztott, magyarországi parlamenti párt, következésképpen szavazatok hosszú sora áll a zsidókat, a cigányokat, a globalizmust, az uniót, a tótokat, az oláhokat, a szerbeket, minden más magyarországi pártot és általában a másságot megvető, a társadalmat legszívesebben félkatonai alakulatokkal vezetni óhajtó célkitűzései és megnyilatkozásai mögött.

Az új alkotmány előkészítésének a folyamatában a magyarországi parlamenti pártok képviselőcsoportjai lehetőséget kaptak arra, hogy megnevezzenek öt olyan társadalmi szervezetet, amelyeket véleménnyilvánításra kérnek fel. A Jobbik a Székely Nemzeti Tanácsot helyezte a Magyar Konzervatív Alapítvány, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, a Magyarok Világszövetsége és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom társaságába. Ez utóbbinak a javaslatait az alkotmány-előkészítő bizottság már visszautasította, mivel Szálasi-idézettel ékesítették mondanivalójukat.

A Magyarok Világszövetségének általunk mindeddig egyetlen keresztnevén számon tartott, de ezután három keresztnevet használó elnöke – Patrubány Miklós István Ádám – olyan vaskos iratcsomót küldött a testület asztalára, amelyből kiderül, hogy Magyarországon történjen is bármi, az csupán halovány utánzata mindannak, amit az MVSZ egyszer már kigondolt.

Az SZNT alkotmányjogászsága ehhez képest egy kis morzsa a Jobbik-javasolta szervezetek nemzetmentő elképzeléseinek az asztalán. És igazolja azt is: a tanács átalakul. Mindeddig ugyanis bármire kérték, kerek-perec egyetlen indoklással elutasította: mi, kérem szépen, közképviseleti intézmény vagyunk és kizárólag a székely autonómiával foglalkozunk. Az önrendelkezéssel. Amelynek eredményeként a székely nép önmaga ura lehet és nem függ senkitől.

Csak hát ennek a saját uraságnak a titka nem néhány kiagyalt mondatban, hanem mindazokban az összefüggésekben rejlik, amelyekkel az SZNT egyáltalán nem foglalkozik. A gazdaságban, a társadalmi megújulásban, a családok mindennapi életvitelének a megkönnyítésében, a Székelyföld felzárkóztatásában olyan térségek mellé, amelyek elnyargaltak mellette.

Az SZNT a jobb élet keresése helyett a Jobbik mellé szegődött és ezen nincs amit csodálkozni, hiszen a szavakkal való dobálózás és az ésszerű cselekvés közötti különbség mindkettőt ugyanarra a kényszerpályára állítja.

Mindeközben pedig a Székely Nemzeti Tanácsnak még valamit nem szabadna felednie: az a közösség, amelynek a nevében beszél, alapjában véve soha nem volt és nem is lesz idegengyűlölő. Még akkor sem, ha néhányan imitt-amott ezt a mondatot igyekeznek megcáfolni. Ha az SZNT a Jobbik-úton menetel, akkor a székely harisnyát előbb-utóbb fekete nadrágra, a csizmát pedig hasonló színű bakancsra cseréli…

Székedi Ferenc

http://maszol.ro/velemeny/csizma_vagy_bakancs_2010_10_19.html