(Vissza)maradi alkotmány az Országgyűlés asztalán

Posted on 2011. március 14. Szerző:

4


Fellengzős, de annál semmitmondóbb szólamokból, buzgókonzervatív közhelyekből nincs hiány az új magyar alkotmány tervezetében. Egynémely alapvető uniós emberjogi norma rögzítésére már kevésbé terjed ki a figyelem…

Jó kis meglepetéssel szolgált az új magyar alkotmány frissiben közzétett tervezete.

Nos, nem azért, mert a Preambulum pirosfehérzölddel átkötött és Istenre való hivatkozással megtűzdelt közhelycsokor – a Tisztelt Ház domináns ízlését tekintve ezen fölösleges csodálkozni. Miképp azon sem, hogy 2011-ben a házasságot férfi és nő közötti életközösségeként definiálják, a magzat életét a fogantatástól számítva védik, az alkotmánybíróság hatáskörét ott korlátozzák, ahol érik, a megyéket pedig vármegyékké léptetik elő (pontosabban vissza). De ami tényleg megdöbbentett: a ‘halálbüntetés’ kifejezésre egyetlen találat sincs a dokumentumban.

Magyarán, a legújabb alkotmánytervezet említget ugyan valami olyasmit, hogy senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, de

továbbra sem titja expliciten a halálbüntetést!

Érdekesség- és összehasonlításképpen álljon itt az 1866-os (!) Cuza-féle román alkotmány 18-ik cikkelye:

Pedepsa morții nu se va putea reînființa, afară de casurile prevedute în Codul penal militar în timp de resbel.

[rom. Halálbüntetés nem ültethető törvénybe, kivéve a katonai törvénykönyv háború idején alkalmazandó kitételeit.]

Van hova fejlődni, elvtársak. Bízzunk hát az egyre gyorsuló globalizált világban, ejsze csak nem fog kelleni újabb másfél évszázadot várnunk egy másfél évszázados lemaradás behozatalára…


Megjegyzés. Rossz hírem van azok számára, akik esetleg úgy gondolnák, hogy a II. Cikk

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

magától értődően szavatolná a halálbüntetés tilalmát. Implicite alkotmányellenes a börtönbüntetés is, a fenti logika szerint legalábbis (XXV. Cikk, 1. paragrafus):

Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához.