Browsing Archives of Author » «

A virtuális Nagy Testvér

2013. július 02.

2

Edward Snowden, az NSA nevű amerikai titkosszolgálat számítógépes szakembere Hong Kong-ba menekült, ahol is az egyik nagy amerikai lap munkatársának elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Anglia titkosszolgálatai a világ minden táján nyomon követik és rögzítik egyszerű állampolgárok millióinak telefonbeszélgetéseit, internetkapcsolatait, e-mail és sms üzeneteit, chat-beszélgetéseit. A nagy internetszolgáltatók, a Google, a Facebook, a […]

Dürrenmatt Magyarországa

2011. január 13.

14

A magyar közvélemény egy jelentős része úgy véli, hogy az ellenzék túlságosan gyenge ahhoz, hogy odahaza vehesse fel a harcot a kormányzattal, s ezért az európai liberálisokhoz és szocialistákhoz fűződő kapcsolataira, a közös politikai elfogultságokra alapozva a külföld mozgósításával indít támadást politikai ellenfelei ellen. Az eljárás első látásra indokoltnak is tűnik, hiszen a Fidesz kétharmados […]

A kettős mérce pátosza

2010. november 29.

7

A Magyar Állandó Értekezlet, vagy közismertebb nevén a MÁÉRT újraindítása fontos kezdeményezése volt az új magyarországi kormányzatnak. Meggyőző mozzanata annak a nemzetpolitikai fordulatnak, melynek fő jellemzője a Gyurcsány-kormány kizárólag állampolgári érzelmekre (főként idegenellenességre) alapozott döntéseinek jóvátétele. Persze az új nemzetpolitika csak akkor vezethetne megnyugtató eredményre, ha az új kormányzat nem esik az ellenkező végletbe, ha […]

A kockázatmegtagadás kockázata

2010. november 22.

7

Az újabb botrány, melyet a budapesti Román Kulturális Intézet és az Alföldi Róbert igazgatta budapesti Nemzeti Színház közti megállapodás kiváltott, kitűnő alkalom arra, hogy a román nemzeti ünnep problematikáját ismét végiggondoljuk.   Azt a tényt, hogy az akkori – jobbára erősen nacionalistára hangolt – román parlament a román nemzeti ünnep időpontját éppen december 1-jében, Erdély […]

Multikulti – túl sok vagy túl kevés?

2010. október 20.

17

A bevándorlóknak nem csak a német nyelvet és kultúrát kell maradéktalanul elsajátítaniuk, de a magukkal hozott közösségi összetartozás tudatáról is le kell mondaniuk. A közösségi integráció explicit elutasítása ugyanis semmi mást nem jelenthet. Angela Merkel német kancellár pártjának a Keresztény Demokratikus Uniónak és a vele szövetséges Keresztény Szociális Uniónak a fiataljai előtt egy hétvégi tanácskozáson […]

A férfiasság kockázatai

2010. október 07.

2

A magyarországi helyhatósági választások minden demokrata számára komoly tanulságokkal szolgálhatnak. Az a tény, hogy a tavaszi országgyűlési választások nyomán és a Fidesz-KDNP-kormány közel féléves regnálását követően is elsöprő jobboldali győzelem születhetett, csakis a baloldal elmúlt 8 esztendőben nyújtott katasztrofális teljesítményének számlájára írható.   A rendszerváltás folyamatában a pártállami baloldal, a békés átmenet eredményeként az állami […]

Ismét: integráció versus asszimiláció!

2010. szeptember 16.

3

A Sarrazin-féle történetnek, melyről a múlt héten értekeztem, Magyarországon is gazdag sajtója van. S a kérdéskör elkerülhetetlenül a határon túli magyar kisebbségek problematikájával is összefüggésbe kerül. A Népszavában Kasza László, a Szabad Európa Rádió egykori tudósítója úgy is véli, hogy a kisebbségekről szóló német vitának van mondanivalója a mi számunkra is. Gondolok itt azokra a […]

Pandora szelencéje

2010. szeptember 09.

10

A Sarkozy-féle roma-botrány után (részben azzal párhuzamosan) Európát újabb megbotránkozás tartja izgalomban. Thilo Sarrazin német bankszakember és szociáldemokrata politikus nemrégen könyvet jelentett meg a németországi mohamedán-kérdésről. Már a cím is provokatív: Németország felszámolja önmagát. A könyv legfontosabb tételei a követezők: Németországban a német népszaporulat fokozatosan csökken, a mohamedán bevándorlók viszont fergeteges ütemben szaporodnak. Ha a […]

A csoda természetrajza

2010. június 17.

10

Szlovákiában a szó szoros értelmében csoda történt. A magyar választók túlnyomó többsége is egy olyan pártra szavazott, mely programszerűen vállalja a többes identitást. A párt magyar és szlovák tagjait illetve szimpatizánsait ugyanis éppen az köti össze egymással, hogy – a tényleges helyzetnek megfelelően – vállalják a személyiségüket meghatározó összes identitásokat. A magyarok a szlovákot, a […]

Elhibázott analógiák?

2010. május 06.

2

Úgy tűnik, a dalai láma erdélyi látogatása kútba esik. Sem a román hatóságok nem tartják időszerűnek a látogatást, a jelek szerint sem maga a láma. A kérdés azonban marad: vajon jó lett volna-e nekünk, ha a romániai magyarság autonómiatörekvéseit a tibeti autonómiatörekvésekhez kötöttük volna? Annyiban bizonyosan jó, hogy a világ figyelme szerencsés esetben a romániai […]